Båtsamverkan med appen Coyards

Kommunikation och Säkerhet för Hamnar och Bryggföreningar

Med bra samarbete och samverkan kan många båtrelaterade stölder förebyggas. Det har visat sig effektivt att bilda nätverk mellan olika intresseorganisationer. Båtsamverkan innebär att du inte bara ser efter din båt utan även grannens båt. Det ökar förutsättningarna för att minska brottsligheten och skapar samtidigt gemenskap.
Polisen

Röster om oss

I Coyards kommunicerar du enkelt med enskilda båtgrannar eller med hela bryggor. Syftet är att samverka för ökad säkerhet i stadens fritidsbåtshamnar och på uppläggningsplatser
Västerås stad
Ju fler som ansluter sig till appen desto bättre. Via den kan man kontakta alla på bryggan och berätta om till exempel någons kapell är öppet
Magnus Swärd
Båtklubben Wega, Västerås
Med Coyards går det snabbt att komma i kontakt med varandra och så kan även polisen lägga ut information om brott på en gång
Lotta Petersson
Kommunpolis, kalmar

Ladda ner appen Coyards!

Det är gratis och enkelt!