Unik funktion för dig som polis

Är du polis och vill kommunicera med allmänheten?

Coyards är en svenskutvecklad kommunikationsplattform fullmatad med smarta och användarvänliga funktioner som är skräddarsydda för Grannsamverkan.  Plattformen är framtagen i samråd med polis, grannsamverkare, anti-brottsorganisationer, säkerhetsexperter, försäkringsbolag och kommuner. Coyards är gratis att ladda ned och använda.

God kommunikation är grunden till effektiv och levande samverkan. I samtliga plattformar kan användarna enkelt, säkert och krypterat kommunicera med varandra i slutna grupper utan varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från kommun och Polis. De mobila plattformarna, som finns både som app och webbtjänst, går att använda på alla enheter med Internet, dvs. smartphones, läsplattor, PC eller Mac.

För att undvika offentlig spridning av falska nyheter, vilseledande information, ryktesspridning, uthängning av privatpersoner, rasism och förtal så är det oerhört viktigt att inte vem som helst, kan kommunicera vad som helst till vem som helst, det vill säga till allmänheten. Det gäller såväl i skriftligt form som med geografisk utplacerade händelser. Det sistnämnda är otroligt viktigt för att information som publiceras offentligt inte ska kunna härledas till individer genom en exakt kartposition, till exempel en bostad, ett företag etc.

I samtliga plattformar som CoSafe Technology AB tillhandahåller kan därför endast behöriga kommunikatörer kommunicera viktig information till allmänheten via plattformarna. Dessa aktörer (polisen, räddningstjänsten, kommuner och andra betrodda organisationer) kan genom speciellt framtagna funktioner effektivt kommunicera till allmänheten i ett utvalt geografiskt område. Tillgång till tjänsterna ges efter överenskommelse med CoSafe Technology AB.

Informationsutskick

En unik möjlighet att snabbt nå ut till medborgarna med efterlysningar, varningar för inbrott, farliga personer, trafikproblem, snökaos samt information vid elavbrott, kontaminerad vatten etc.

 • Nå snabbt medborgare i ett visst geografiskt område
 • Välj mellan att skicka till en hel kommun, en postort eller till alla Coyardsanvändare inom cirkeln.
 • Cirkeln kan förstoras/förminskas och enkelt flyttas på kartan
 • Avsändaren ser hur många som får meddelandet
 • Och viktigast – Det går inte att svara på meddelandet! 
  – Inga olämpliga svar
  – Inga olämpliga kommentarer
  – Ingen diarieföring (mer än orginalmeddelandet)
  – Ingen arkivering (mer än orginalmeddelandet)
Coyards polis grannsamverkan

Vill du ha behörighet till informationsutskick?

Viktig information gällande webbapplikationen app.coyards.se för Polisen

Polisen kan utan problem köra Coyards på tjänstemobilen. Däremot går det inte att gå in på webbapplikationen app.coyards.se på tjänstedatorn eftersom polisen brandvägg hindrar det. De flesta polisstationer har en dator som ligger utanför brandväggen som går bra att använda. Polisens IT-avdelning är medvetna om problemet.