CoYards - För säker och effektiv grannsamverkan

Aktivera grupper och personer

Aktivera och organisera en grupp personer snabbt och enkelt

Kommunicera utan kontaktuppgifter

Kommunicera enkelt med en eller flera personer utan att ha deras kontaktuppgifter

Underlätta det administrativa

Underlätta det administrativa arbetet med samverkan om du är ansvarig för en samverkangrupp, samfällighet, bostadsrättsförening eller hyresgästförening

Larma akut till omgivningen

Skicka meddelande om akut hjälp till dina grannar; brott pågår, rädd, sjuk eller brand (kontakta först 112)

Överblicka intresseområden

Få en snabb överblick av brottsrelaterade händelser i dina intresseområden

Skapa egna checklistor

T. ex. Vad ska göras innan du ska resa bort? Vad ska göras och vad är gjort när du ska stänga landstället?

Rapportera om misstänkt brott

Rapportera om misstänkt händelse, stöld, inbrott, skadegörelse, läckage, naturskada etc.

Dela kalender med grannar

Skapa en kalenderhändelse som utvalda personer kan se i sina kalendrar; bortrest, städdag, besök av hantverkare, avstängt vatten, klubb- och föreningsmöte, styrelsemöte etc.

Ta del av samhällsviktig information

Ta del av samhällsviktig information (efterlysningar, brottsrelaterade varningar, naturkatastrofer, trafikproblem etc.) från polis, räddningstjänst och din lokala kommun

Agera på larm

Öka effekten av en eventuell larminstallation genom att snabbt informera en eller flera grupper om vems larm som aktiverats och om det är falskt eller inte

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har antalet anmälda bostadsinbrott ökat med ca 45 % senaste 10 åren. Över 50 000 hushåll utsattes 2014 för ett inbrott och endast 4 % av dessa klarades upp. Utvecklingen har lett till ett ökat behov av att hantera säkerhetsfrågor och där visar forskning att grannsamverkan är en mycket effektiv metod. I de områden där det finns mänsklig närvaro i form av nyfikna och engagerade grannar som samverkar sker det upp till 25 % färre brott än i andra områden. Enligt en intervjustudie med dömda brottslingar utförd av BRÅ framkommer det även att 19 av 20 inbrottstjuvar undviker områden med grannsamverkan.

CoYards är gratis att ladda ned och använda, samt reklamfri

Traditionella kommunikationssätt brister​

Partners

security_awards_årets_tekniklösning_cocrisis
samhällssäkerhet_årets_entreprenör
techarenan_framtidsbolag_coapps