Coyards för kommuner

Anmäl dig till årets viktigaste möte om brottsförebyggande samverkan i praktiken!

Med anledning av den nya lagen om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet, och möjligheten att söka ekonomiskt stöd för det hos BRÅ senast 30 november 2023, bjuder vi skyndsamt in till två informationsträffar där vi berättar om den distanskurs som vi kommer att erbjuda under våren, ”Brottsförebyggande samverkan i praktiken”, samt hur man ansöker om stöd hos BRÅ för denna kurs.

Andreas Olsson, säkerhetssamordnare på Coyards och Alexis Nicou, VD för Cosafe, kommer att leda informationsträffarna.

24 nov kl 11:00-12:00
27 nov kl 11:00-12:00

 

"Brottsförebyggande samverkan i praktiken”

Grunden till Cosafe är de två plattformar som startades redan 2014 ämnade för Grannsamverkan och Båtsamverkan, Coyards och Coboats. 2024 slogs apparna ihop till Coyards som idag används av över 100 000 personer runt om i Sverige som uppskattar snabb information till rätt personer i rätt tid. Med andra ord enkel och effektiv Grannsamverkan och Båtsamverkan med flera. Från dag ett har Coyards och Coboats stöttats av både kommuner, poliser och försäkringsbolag vilket har varit mycket viktigt för att utveckla plattformen och hålla intressenter och användare engagerade.

⚠️ Nu har det som bekant kommit en lag som säger att ni är ansvariga för det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

 • Hur ska ni göra det?
 • Har ni redan en bra lösning på problemet?
 • Hur ska ni samordna arbetet och alla involverade och vem ska ”hålla i stafettpinnen” i praktiken?
 • Hur ska ni kommunicera med alla som bedriver Grannsamverkan, Båtsamverkan samt Butiks- och Företagssamverkan?
 • Hur ska ni göra detta utan att bryta mot GDPR?
 • Har ni ett hållbart, uppdaterat och digitalt verktyg för detta?
 • Hur ska ni tänka för att inte hamna i stora stökiga och okontrollerade Facebookgrupper med allt vad det innebär?
 • Anmäl dig till infomötet så berättar vi hur vi kan hjälpa er med ovan☝️


💡 Vi har lösningen!
Vi har tillsammans med bla Stiftelsen Tryggare Sverige, forskare inom kriminologi, trygg- och säkerhetssamordnare från flera kommuner, polisen, bevakningsbolag och företrädare från näringslivet med flera tagit fram en distanskurs. Utöver själva webinaren får ni handfasta tips och råd samt tillgång till den unika funktionen ”Informationsutskick” i plattformen Coyards, se nedan.

Anmäl ditt intresse så skickar vi information om innehåll och pris!

Traditionella kommunikationssätt brister

Informationsutskick

En unik möjlighet att snabbt nå ut till medborgarna med efterlysningar, varningar för inbrott, farliga personer, trafikproblem, snökaos samt information vid elavbrott, kontaminerad vatten etc.

 • Nå snabbt medborgare i ett visst geografiskt område
 • Välj mellan att skicka till en hel kommun, en postort eller till alla Coyardsanvändare inom cirkeln.
 • Cirkeln kan förstoras/förminskas och enkelt flyttas på kartan
 • Avsändaren ser hur många som får meddelandet
 • Och viktigast – Mottagarna kan inte att svara på meddelandet! 
  – Inga olämpliga svar
  – Inga olämpliga kommentarer
  – Ingen diarieföring (mer än orginalmeddelandet)
  – Ingen arkivering (mer än orginalmeddelandet)
Coyards polis grannsamverkan

Visste ni att kommuner kan söka medel från BRÅ för brottsförebyggande åtgärder och verksamhet under 2024?

Kontakta oss så berättar vi mer. Flera kommuner har redan fått sina bidrag.
Använd formuläret ovan eller ring till oss; +46 8 409 400 20

 

Är du ansvarig för det brottsförebyggande arbetet i din kommun, jobbar du med trygghetsfrågor, brottsprevention eller säkerhetsfrågor?

Den 1:a juli i år trädde den nya lagen (2023:196) om kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft. Cosafe har därför tagit fram en ny påkostad version av Coyards som är skräddarsydd för kommuner, trygg- och säkerhetssamordnare och säkerhetschefer. Coyards är ett banbrytande digitalt verktyg som främjar samverkan mellan kommuner, polisen, det lokala näringslivet och invånarna för att stärka det brottsförebyggande arbetet och öka säkerheten och tryggheten i er kommun.

 

Vad krävs för att få ekonomiskt stöd från BRÅ?

Om din kommun bedriver brottsförebyggande arbete baserat på en tydlig problembild, och ni planerar att stärka eller utveckla detta arbete, då kan ni söka ekonomiskt stöd från BRÅ. Det är viktigt att kommunen har identifierat ett behov och att de åtgärder som medel söks för är avsedda att möta detta behov med brottsförebyggande syfte.

 

Formuleringens betydelse

Var noggrann med formuleringen i ansökan. Huvudorsakerna till avslag under den första utlysningen 2023 var att åtgärderna var för allmänna och saknade brottsförebyggande fokus. Stöd kunde inte heller ges för åtgärder som kommunen är skyldig att utföra enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande åtgärder.

 

Vad kan kommuner söka stöd för?

Kommuner kan ansöka om stöd för att stärka, utveckla eller utvärdera brottsförebyggande åtgärder. Det är möjligt att söka medel för att finansiera en tillfällig och tidsbegränsad tjänst, för utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger åtgärdens genomförandeperiod, och för att implementera nya metoder i brottsförebyggande syfte.

 

Vad kan man inte söka stöd för?

Stöd kan inte sökas för åtgärder som kommuner är lagligt skyldiga att utföra. Var uppmärksam på formuleringar som lägesbilder, kartläggning och åtgärdsplaner. Enligt förordning (2023:442) kan inte ekonomiskt stöd ges för befintlig kommunal verksamhet eller för projekt som redan mottagit andra statliga bidrag.

 

Coyards-paketet för kommuner

Coyards-paketet erbjuder en unik möjlighet för kommuner att snabbt distribuera information till medborgarna, som efterlysningar och varningar. Det inkluderar en modern digital plattform för att digitalisera och utveckla brottsförebyggande arbete, särskilt inom grannsamverkan och butikssamverkan. Paketet innefattar praktisk utbildning och material för effektiv användning av plattformen som ett verktyg i det brottsförebyggande arbetet. I Coyards-paketet ingår även utbildning om brottsförebyggande metoder genom webinarier ledda av forskare, poliser och andra aktörer inom brottsprevention och trygghetsarbete.

 

Implementering av Coyards i kommunen

För att stärka brottsförebyggandet i svenska kommuner presenterar vi en webbinarserie med åtta sessioner under våren. Serien bjuder in talare från Polisen, forskningsområden inom trygghetsteknologier, Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsförsäkringar, för att ge deltagarna ovärderlig insikt och expertis. Dessa sessioner är utformade för att främja erfarenhetsutbyte och erbjuda konkreta verktyg för att effektivisera det brottsförebyggande arbetet.

Vi tillhandahåller även ett e-bibliotek med pedagogiskt material och välgrundade metoder specifikt för Coyards. Detta bibliotek är avsett att vara en resurs för kontinuerlig utbildning och utveckling inom brottsprevention. Dessutom organiseras workshops och vi erbjuder inspelat material som täcker ämnen såsom grannsamverkan, båtsamverkan och butikssamverkan. Dessa interaktiva och pedagogiska tillfällen är skapade för att dela praktiska erfarenheter och förstärka samarbetet och kommunikationen mellan olika samhällsaktörer i brottsförebyggande syften.

 

Mer information och kontakt

För mer information om ekonomiskt stöd från BRÅ

besök: BRÅ:s webbplats

 Har du frågor kring ansökan eller behöver hjälp med upplägget?

Kontakta: BRÅ på ekostod@bra.se

Översikt av ansökningsinnehåll

En detaljerad beskrivning av ansökningsprocessen för ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder 2024 finns tillgänglig.

 

Traditionella kommunikationssätt brister​