Om oss

Om oss

Marknaden för säkerhetstjänster i Sverige omsätter årligen över 20 miljarder kronor och trenden går allt mer från produktorienterade affärsmodeller till tjänstebaserade erbjudanden.

Merparten av dessa tjänster riktar sig mot ägare av fast egendom i form av mobila lösningar kopplade till larm, bevakning, rondering, DNA-identifiering, riskanalys med flera. Trots detta ökade tjänsteutbud ökar antalet bostadsinbrott, bil-, båt- och butiksstölder år efter år.

Utvecklingen har lett till ett ökat behov av att lokalt hantera säkerhetsfrågor och där visar forskning att samverkan i olika former är den mest effektiva metoden. Här finns således en stor potentiell marknad som idag är mer eller mindre orörd.

Grannkompaniet AB har därför utvecklat kommunikationsplattformen Coyards som är unik i sitt slag. Applikationen innehåller alla de funktioner som organisationer bakom grannsamverkan efterfrågar och använder dagligen. Det finns ingen annan motsvarande produkt på marknaden, varken i Sverige eller utomlands.