Stiftelsen Tryggare Sverige inleder ett samarbete med Grannkompaniet AB

Pressmeddelande Grannkompaniet AB stärker arbetet med grannsamv

Stiftelsen Tryggare Sverige inleder ett samarbete med Grannkompaniet AB för att tillsammans utveckla arbetet med grannsamverkan och företagssamverkan.

– Vårt arbete är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och, inte minst, nya lösningar inom trygghetsområdet. Vi är därför glada över samarbetet med Grannkompaniet, säger Magnus Lindgren generalsekreterare vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

– Vi ser att det finns ett stort behov av nya tekniska lösningar för att effektivisera olika typer av samverkan. Tryggare Sveriges har en spetskompetens i frågor kring det brottförebyggande arbetet och ett varumärke som står för kvalité och förnyelse byggt på forskning och beprövad erfarenhet, säger Alexis Nicou, VD, Grannkompaniet AB.

Vår gemensamma vision är att Sverige ska vara ett av världens tryggaste länder att bo, vistas och verka i. Vi ska nå dit med ett ökat engagemang, samverkan i olika former och genom att föra in näringslivet och modern teknik i trygghetsarbetet.

– I och med samarbetet adderar vi ännu mer kompetens och får tillgång till ett rikstäckande kontaktnät av personer som hanterar säkerhets- och trygghetsfrågor. Stiftelsen Tryggare Sverige blir en viktig partner i vår satsning att vidareutveckla och vässa kommunikationsplattformarna ytterligare, säger Alexis Nicou.

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governemental organization) som drivs i form av en allmännyttig stiftelse av folkrörelsekaraktär. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.


Grannkompaniet AB 
har utvecklat en rad kommunikationsplattformar optimerade för grannsamverkan (Coyards), båtsamverkan (Coboats) och företagssamverkan (Coapps). Verktygen är fullmatade med smarta tekniska funktioner som bidrar till effektivare samverkan, ökad trygghet, minskad brottslighet och ett säkrare samhälle.

Coyards och Coboats finns att ladda ner på App Store och i Google Play. Det går även att logga in via en web browser på en PC eller Mac. Coapps lanseras inom kort.

För mer information:

Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige

08-29 20 00, magnus.lindgren@tryggaresverige.orgwww.tryggaresverige.org

Alexis Nicou, VD, Grannkompaniet AB

08-409 400 20info@grannkompaniet.sewww.coyards.se

Vänliga hälsningar,

Magnus Lindgren

Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige

Crafoords väg 14

Box 45407

104 31 Stockholm

Telefon: 08-29 20 00

Mobil: 070-510 29 84

Hemsida: www.tryggaresverige.org

Följ oss på Twitter: @TryggareSverige

Se vår kortfilm om nya lösningar på gamla problem: 

https://www.youtube.com/watch?v=VTdymd0f3rA