STAFFANSTORP FÖRST I SVERIGE MED KRIS-APP FÖR KOMMUNANSTÄLLDA

Hösten 2015 släpptes appen Coyards för att förbättra grannsamverkan i Staffanstorp. Kommunen hade varit med och utvecklat appen tillsammans med företaget Grannkompaniet AB.
Patrik Runesson uppskattar att uppåt 2 000 hushåll i Staffanstorp har Coyards i dag, en fjärdedel av alla bostäder. En särskild variant finns dessutom för företag.
Nu är nästa applikation på gång: Cocrisis. Den är endast är för kommunens anställda.

http://www.sydsvenskan.se/2017-02-06/staffanstorp-forst-i-sverige-med-kris-app-for-kommunanstallda