PRESSMEDDELANDE LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNE – NYTT SAMARBETSAVTAL MED GRANNKOMPANIET

Länsförsäkringar Skåne har slutit ett samarbetsavtal med Grannkompaniet AB gällande möjligheten att regelbundet skicka ut brotts- och skadeförebyggande information till Coyards användare i Skåne.

https://www.lansforsakringar.se/skane/om-oss/press-media/pressmeddelanden/159737/

Coyards, Länsförsäkringar, Skåne, Pressmeddelande