Nystart för Grannsamverkan

De cirka 25 kontaktombuden från Grannsamverkan i olika områden i kommunen fick lite repetition om vad man kan göra för att förebygga inbrott. Märkning av ägodelar med så kallad DNA-märkning är en ny metod som inte syns om man inte vet var man ska leta, och som kan avskräcka tjuvar.

De fick även en genomgång av en ny kommunikationsplattform som kommunen och Polisen har börjat använda sig av. Plattformen, coyards.se, har gett positiva resultat när den använts i andra delar av landet och är säkrare att använda än till exempel Facebook.

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/nystart-for-grannsamverkan/