Sydsvenskan – Ny app varnar när grannen har haft inbrott

En app i mobilen eller i datorn ska skapa större trygghet i Staffanstorp.
– I appen kan grannar varna varandra om en mystisk figur visat på deras gata, säger Patrik Runesson, samordnare för trygghets- och säkerhetsfrågor i Staffanstorps kommun.

SEHBGPRINT01_SEHELMFP114_0951_001 SEHBGPRINT01_SEHELMFP114_0951_001