LF Skåne

LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNE OCH POLISEN
TAR NYA KRAFTTAG FÖR GRANNAR MOT BROTT


LÄS OCH FÖLJ INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH GLÖM EJ ATT FYLLA I PARTNERKODEN FÖR LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNE: lfskane

Länsförsäkringar finns där du finns – och närhet mellan människor skapar trygghet, tillit och trivsel. Därför är konceptet Grannar mot brott viktigt för oss!

Grannsamverkan har visat sig vara en mycket effektiv lösning för att minska brottsligheten. I de områden där det finns nyfikna och engagerade grannar som samverkar sker det 25 procent färre brott än i områden utan grannsamverkan. I en intervju med dömda brottslingar framkommer det även att 19 av 20 inbrottstjuvar undviker områden med grannsamverkan. (BRÅ)

Men det är inte bara brottsligheten som påverkas. Grannsamverkan stärker även gemenskapen och trivseln i bostadsområden vilket bidrar till en ökad trygghet.

Tillsammans med Polisen satsar vi nu för att få igång fler grannsamverkangrupper samtidigt som vi ökar stödet och kommunikationen till redan befintliga grannsamverkangrupper runt om i landet.

Vi kommer löpande skicka ut viktig information i plattformen för att öka våra kunders medvetande samt kunskaper om hur de kan arbeta med skadeförebyggande insatser.

Kommunikationsplattformen Coyards är verktyget som gör detta möjligt.
Applikationen är skräddarsydd för att underlätta och effektivisera grannsamverkan och är framtagen i samråd med polis, grannsamverkare, försäkringsbolag och kommuner.

Färdiga mallar för grannsamverkan:

Bjud in till lokal grupp (pdf) Bjud in till lokal grupp (Word)
Ny Grannsamverkan (pdf) Ny Grannsamverkan (Word)


Support:

Har du frågor eller behöver hjälp med att komma igång så kontakta oss gärna.
Se nedan för telefonnummer och e-postadress till vår support. 

Kenneth Johansson / LF Skåne/ Tel 040-633 80 43 / kenneth.johansson@lansforsakringar.se
Coyards / Grannkompaniet AB / Tel 08-409 400 20 / support@coyards.se

DETALJERAD INFO OM COYARDS/LÄNSFÖRSÄKRINGAR

NY ANVÄNDARE – REGISTRERING

ÄR DU KONTAKTOMBUD FÖR GRANNSAMVERKAN

VILL DU GÅ MED I LOKALA SAMVERKAN