Larm-app ska öka ungdomars trygghet och säkerhet

Lokal larm-app ska öka ungas trygghet

Laröd Hittarp blir testgrupp

LARÖD/HITTARP. Under hösten 2017 skakades Laröd, norr om Helsingborg, av flera grova brott. Det gjorde att oron och rädslan ökade bland invånarna. Men tack vare ett lokalt initiativ har grannarna i byn nu hittat ett digitalt system som hjälper dem att hjälpa varandra.

Av

Sanna Hjalmarsson

 

Systemet är appen Coyards som går att ladda ner till smartphones eller använda som webaplikation i datorer. Genom appen kan användarna tipsa varandra om vad som händer på byn och på så sätt hjälpa varandra om någon skulle råka illa ut.

– På kort tid har ett stort antal medlemmar anslutit sig och vi fortsätter att öka, säger administratörerna av gruppen.

Och engagemanget har gett resultat. Bara en kort tid efter uppstarten fick invånarna i byn prova på appens funktioner i skarpt läge.

– Plötsligt kom det första larmet. Två mörkklädda män hade skrämt en medlem som skickade ett meddelande i Coyards om att hon var rädd. Inom loppet av tre till fem minuter var det cirka 10 personer på plats, berättar en av administratörerna.

Ytterligare en obehaglig händelse inträffade kort därefter och invånarna fick åter bruk för appen.

En 13-årig flicka hade då blivit erbjuden att köpa droger på byn, vilket hon tackade nej till. Istället sprang hon hem till sina föräldrar och berättade vad som skett. Pappan i sin tur la då snabbt ut ett larm i gruppen om att det fanns personer i området som försökte sälja droger.

– Många medlemmar i gruppen tog sig då ut i området för att visa en vuxennärvaro och för att kunna göra iakttagelser och samla in tips som skulle kunna hjälp polisen i deras arbete.

Administratörerna är noga att påpeka grannsamverkansgruppen inte är något medborgargarde

– Det är ett grannsamverkansprojekt för invånarna i Laröd och Hittarp och ska inte blandas ihop med ett medborgargarde. Det är polisens jobb att gripa och hantera brottslingar. Vad medlemmarna ska göra är att hjälpa polisen med tips och upplysningar så de kan göra sina eventuella gripanden.

Efter att ha varit igång ett par månader önskar gruppen nu att utveckla systemet ytterligare.

– Vi vet att det är många barn och ungdomar som kan uppleva oro inför både överfall och att gå hem själv när det är mörkt ute. De vill vara med i gruppen, men vi har tidigare fått neka dem på grund av åldersgränsen på 18 år.

Efter önskemål från gruppen har utvecklarna nu tagit fram en ny funktion i appen för just ungdomar.

– Enkelt beskrivet möjliggör den nya funktionen att det går att tilldela medlemmar olika roller. Vuxna och administratörer kan se samtliga medlemmar i gruppen. Medan ungdomarna endast kan se vilka vuxna och administratörer som är med i gruppen och kommunicera med dessa. Ungdomarna kan således inte kommunicera med varandra, förklarar administratörerna.

Den nya funktionen kommer att lanseras under våren.

http://helsingborg.lokaltidningen.se/2018-02-14/-Lokal-larm-app-ska-öka-ungas-trygghet-534706.html#.Wof0BN2DWu9.facebook