Kommunen först i landet med trygghetsapp

STAFFANSTORP. Staffanstorp ligger gärna i framkant med att införa säkerhetsåtgärder. Nu är kommunen även först med att införa en mobilapp att användas i krislägen.

Kommunens införande av märk-DNA för att förebygga bostadsinbrott har inspirerad många kommuner att göra detsamma. Och år 2015 började appen Coyards att användas för att förbättra grannsamverkan i Staffanstorp.

Det var tillsammans med Grannkompaniet AB som kommunen utvecklade appen som både kan användas i mobilen och som en webbapplikation.

– Med den kan grannar kommunicera med varandra i slutna grupper. Om vi ser någonting misstänkt kan alla få reda på det snabbt, säger Patrik Runesson, kommunens strateg för trygghetsplanering.

Nu har samarbetet även  resulterat i den nya appen Cocrisis som är till för kommunens anställda och ska användas i krislägen. Det kan handla om allt från strömavbrott på ett äldreboende till en brand på en skola.

http://lund.lokaltidningen.se/kommunen-forst-i-landet-med-trygghetsapp-/20170222/artikler/170229902