CoYards Heatmap - håll koll på aktiviteten i området

Polis och kommun kan på ett unikt sätt överblicka brott och skadegörelse som Coyards användare kommunicerat till varandra. I Heatmap blir även de brott som inte polisanmäls del av informationsunderlaget.

När användarna i Coyards informerar om en händelse till en grupp kan denne även välja att rapportera till ”Händelser / Rapporter”. Användaren lägger då till platsen för händelsen samt väljer en fördefinierad rubrik. Rubrikerna är exempelvis ”Inbrott i fordon”, ”Misstänkt händelse”, ”Inbrott” och ”Skadegörelse”. Valet av plats och rubrik ger Coyards databas uppgifter som ligger till grund för funktionen ”Händelser / Rapporter”.
De rapporter som användarna registrerar i funktionen är för andra användare synliga inom det geografiska område kring den plats som de har en gruppkoppling till.
Polis och kommun som fått åtkomst till funktionen Heatmap kan däremot se dessa händelser med en avancerad grafik och i ett större perspektiv. På så sätt är det enkelt att snabbt bilda sig en uppfattning om vart vissa insatser bör göras och i vilken omfattning.
Färgen över ett område skiftar från grönt till gult till rött beroende på hur mycket aktivitet det har varit i området under en viss tidsperiod.