CoYards - Statistik över Coyardsgrupper i ditt geografiska ansvarsområde

En unik möjlighet att få god överblick och kontroll över grannsamverkansgrupperna i området.

– Gruppens geografiska anknytning
– Antal gruppmedlemmar
– Antal meddelanden som skickats
– När gruppen bildades