CoYards - Geografisk överblick av grannsamverkan/Coyardsgrupper

Ger snabbt svar på:
– Var finns det etablerade grannsamverkansgrupper?
– Var behövs det läggas resurser för att etablera grannsamverkan?

Detta verktyg ger en överblick över situationen när det gäller etablerade Coyardsgrupper. På så vis blir det lättare att bedöma var det möjligen saknas samverkan och var i så fall insatser behöver göras när det gäller information och utbildning.