Från 99 till 12 inbrott – de står bakom rekordraset i inbrottsstatistiken

Höllviken gick från kommunens överlägset mest till minst inbrottsdrabbade plats på några år. Polisen pekar ut två personer som ansvariga för trendbrottet: Boo Axelsson och Roland Ripmark, som drog igång grannsamverkan på orten.

Boo Axelsson och Roland Ripmark menar att det framför allt är tre faktorer som bidragit till det positiva resultatet:
1. Appen för grannsamverkan som alla vägföreningar i Höllviken är anslutna till. Hittills har några hundra personer gått med.
– Polisen använder den för att informera och privatpersoner kan tipsa om de sett något misstänkt. Men man kan också larma SOS, polis eller sina närmaste grannar.
2. DNA-märkning.
– Vi rekommenderar produkter som SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har godkänt. En liten flaska räcker till att märka 400 saker i hemmet.
3. Det nära samarbetet med polis, kommun och försäkringsbolag. Den vägen har de fått sponsring och hjälp med att trycka upp både information och skyltar.
“Vi som  skapat Coyards tycker att det är fantastiskt att Coyards gör skillnad och är otroligt glada över ytterligare ett kvitto på att systemet verkligen fungerar som brottsförebyggande verktyg .” Johan Furugård och Alexis Nicou, Grundare