“För delaktighet i arbetet med att skapa ett tryggare Sverige”

Grannsamverkan Coyards Tryggare Sverige

Från vänster; Johan Furugård, f.d.landshövding Anders Björck, Alexis Nicou

“För delaktighet i arbetet med att skapa ett tryggare Sverige”
På Nationella rådet med Tryggare Sverige


Samarbete med Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige och Grannkompaniet AB arbetar tillsammans för att utveckla arbetet med grannsamverkan, båtsamverkan och företagssamverkan. Den opolitiska stiftelsens syfte är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar genom att föra in näringslivet och modern teknik i trygghetsarbetet.