Efter mopedrånen – grannar i Laröd går ihop om larmapp

Intresserade som anmäler sig får sedan en inbjudan till att använda appen “Coyards” i sin telefon eller surfplatta. Genom denna kan man sedan slå larm om man sett ett brott begås, men också i händelse av andra fall där hjälp kan behövas.

Som exempel nämner Lotta Magnusson eldsvådor, om man är sjuk och behöver hjälp med inköp eller bara upplever en situation ute på byn som hotfull.

https://hd.se/2017-10-12/efter-mopedranen-utokad-grannsamverkan-pa-gang-i-larod