Edsvikens Villanätverk i Sollentuna och Coyards startar samarbete för att öka antalet villaägare som bedriver aktiv Grannsamverkan

PRESSMEDDELANDE 2017-10-12

Edsvikens Villanätverk i Sollentuna och Coyards startar samarbete för att öka antalet villaägare som bedriver aktiv Grannsamverkan

Hösten 2016 ökade inbrotten i Edsvikens villakvarter, vilket ledde till ett upprop initierat av en handfull engagerade villaägare. En kväll i december 2016 samlades över 100 villaägare för att diskutera trygghet, varpå fyra arbetsgrupper skapades med syfte att ta fram trygghetsfrämjande åtgärder. En av åtgärderna som presenteras först är att uppmuntra och stötta Grannsamverkan och därför startar nu Edsvikens villanätverk ett samarbete med Grannkompaniet AB som tagit fram den för grannsamverkan skräddarsydda kommunikationsplattformen Coyards.

Grannsamverkan Villägarna Coyards