Digital kommunikation ger nya möjligheter att förebygga brott och skador – Länsförsäkringar Östgöta

PRESSMEDDELANDE

Digital kommunikation ger nya möjligheter att förebygga brott och skador

2016-11-29 

Länsförsäkringar Östgöta och Grannkompaniet AB inleder ett samarbete för att stärka det brotts- och skadeförebyggande arbetet i Östergötland med den digitala plattformen Coyards.

http://www.lansforsakringar.se/ostgota/om-oss/press-media/pressmeddelanden/133552/