Polis / kommun

Är du polis eller trygg- och säkerhetssamordnare på en kommun med ansvar för grannsamverkan?

 Effektivisera arbetet med Grannsamverkan via Coyards

Coyards är en svenskutvecklad kommunikationsplattform fullmatad med smarta och användarvänliga funktioner som är skräddarsydda för Grannsamverkan.  Plattformen är framtagen i samråd med polis, grannsamverkare, anti-brottsorganisationer, säkerhetsexperter, försäkringsbolag och kommuner. Coyards är gratis att ladda ned och använda.

God kommunikation är grunden till effektiv och levande samverkan. I samtliga plattformar kan användarna enkelt, säkert och krypterat kommunicera med varandra i slutna grupper utan varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från kommun och Polis. De mobila plattformarna, som finns både som app och webbtjänst, går att använda på alla enheter med Internet, dvs. smartphones, läsplattor, PC eller Mac.

För att undvika offentlig spridning av falska nyheter, vilseledande information, ryktesspridning, uthängning av privatpersoner, rasism och förtal så är det oerhört viktigt att inte vem som helst, kan kommunicera vad som helst till vem som helst, det vill säga till allmänheten. Det gäller såväl i skriftligt form som med geografisk utplacerade händelser. Det sistnämnda är otroligt viktigt för att information som publiceras offentligt inte ska kunna härledas till individer genom en exakt kartposition, till exempel en bostad, ett företag etc.

I samtliga plattformar som Copps Communication AB tillhandahåller kan därför endast behöriga kommunikatörer kommunicera viktig information till allmänheten via plattformarna. Dessa aktörer (polisen, räddningstjänsten, kommuner och andra betrodda organisationer) kan genom speciellt framtagna funktioner effektivt kommunicera till allmänheten i ett utvalt geografiskt område. Tillgång till tjänsterna ges efter överenskommelse med Coapps Communication AB.

Information från polis och räddningstjänst

Polisen/räddningstjänsten kan informera om efterlysningar, varningar, upplysningar och olyckor. Kommuner kan informera om översvämningar, snöproblem, elavbrott eller om kommunens vatten blir kontaminerat etc.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer!

Vill du ha behörighet till statistik och informationsutskick?

Viktig information gällande webbapplikationen app.coyards.se för Polisen

Polisen kan utan problem köra Coyards på tjänstemobilen. Däremot går det inte att gå in på webbapplikationen app.coyards.se på tjänstedatorn eftersom polisen brandvägg hindrar det. De flesta polisstationer har en dator som ligger utanför brandväggen som går bra att använda. Polisen IT-avdelning är medvetna om problemet.