Kommun/Polis

Är du trygg- och säkerhetssamordnare eller polis?

Effektivisera arbetet kring Grannsamverkan med hjälp av CoYards

Coyards är en svenskutvecklad kommunikationsplattform fullmatad med smarta och användarvänliga funktioner som är skräddarsydda för Grannsamverkan.  Plattformen är framtagen i samråd med polis, grannsamverkare, anti-brottsorganisationer, säkerhetsexperter, försäkringsbolag och kommuner. Coyards är gratis att ladda ned och använda.

God kommunikation är grunden till effektiv och levande samverkan. I samtliga plattformar kan användarna enkelt, säkert och krypterat kommunicera med varandra i slutna grupper utan varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från kommun och Polis. De mobila plattformarna, som finns både som app och webbtjänst, går att använda på alla enheter med Internet, dvs. smartphones, läsplattor, PC eller Mac.

För att undvika offentlig spridning av falska nyheter, vilseledande information, ryktesspridning, uthängning av privatpersoner, rasism och förtal så är det oerhört viktigt att inte vem som helst, kan kommunicera vad som helst till vem som helst, det vill säga till allmänheten. Det gäller såväl i skriftligt form som med geografisk utplacerade händelser. Det sistnämnda är otroligt viktigt för att information som publiceras offentligt inte ska kunna härledas till individer genom en exakt kartposition, till exempel en bostad, ett företag etc.

I samtliga plattformar som CoSafe Technology AB tillhandahåller kan därför endast behöriga kommunikatörer kommunicera viktig information till allmänheten via plattformarna. Dessa aktörer (polisen, räddningstjänsten, kommuner och andra betrodda organisationer) kan genom speciellt framtagna funktioner effektivt kommunicera till allmänheten i ett utvalt geografiskt område. Tillgång till tjänsterna ges efter överenskommelse med CoSafe Technology AB.

Information från polis och räddningstjänst

Polisen/räddningstjänsten kan informera om efterlysningar, varningar, upplysningar och olyckor. Kommuner kan informera om översvämningar, snöproblem, elavbrott eller om kommunens vatten blir kontaminerat etc.

Klicka på symbolerna nedan för mer information!

 

Informationsutskick

En unik möjlighet att snabbt nå ut till medborgarna med efterlysningar, varningar för inbrott, farliga personer, trafikproblem, snökaos samt information vid elavbrott, kontaminerad vatten etc.

 • Nå snabbt medborgare i ett visst geografiskt område
 • Välj mellan att skicka till en hel kommun, en postort eller till alla Coyardsanvändare inom cirkeln.
 • Cirkeln kan förstoras/förminskas och enkelt flyttas på kartan
 • Avsändaren ser hur många som får meddelandet
 • Och viktigast – Det går inte att svara på meddelandet! 
  – Inga olämpliga svar
  – Inga olämpliga kommentarer
  – Ingen diarieföring (mer än orginalmeddelandet)
  – Ingen arkivering (mer än orginalmeddelandet)

Statistik över CoYardsgrupper

Få en god överblick och kontroll över de grannsamverkansgrupper som finns i ditt geografiska närområde.

 • Gruppens geografiska anknytning
 • Antal gruppmedlemmar
 • Antal meddelanden som skickats
 • När gruppen bildades

Geografisk överblick

Detta verktyg ger en överblick över situationen när det gäller etablerade CoYardsgrupper. På så vis blir det lättare att bedöma var det möjligen saknas samverkan och var i så fall insatser behöver göras när det gäller information och utbildning.

 • Var finns det etablerade grannsamverkansgrupper?
 • Var behövs det läggas resurser för att etablera grannsamverkan?

 

Heatmap

Håll koll på aktiviteten i olika geografiska områden

Polis och kommun kan på ett unikt sätt överblicka brott och skadegörelse som Coyards användare kommunicerat till varandra. I Heatmap blir även de brott som inte polisanmäls del av informationsunderlaget.

När användarna i Coyards informerar om en händelse till en grupp kan denne även välja att rapportera till ”Händelser / Rapporter”. Användaren lägger då till platsen för händelsen samt väljer en fördefinierad rubrik. Rubrikerna är exempelvis ”Inbrott i fordon”, ”Misstänkt händelse”, ”Inbrott” och ”Skadegörelse”. Valet av plats och rubrik ger Coyards databas uppgifter som ligger till grund för funktionen ”Händelser / Rapporter”.
De rapporter som användarna registrerar i funktionen är för andra användare synliga inom det geografiska område kring den plats som de har en gruppkoppling till.
Polis och kommun som fått åtkomst till funktionen Heatmap kan däremot se dessa händelser med en avancerad grafik och i ett större perspektiv. På så sätt är det enkelt att snabbt bilda sig en uppfattning om vart vissa insatser bör göras och i vilken omfattning.
Färgen över ett område skiftar från grönt till gult till rött beroende på hur mycket aktivitet det har varit i området under en viss tidsperiod.

Användbara dokument

Genom grannsamverkan kan du göra ditt hyreshus, bostadsrättsförening eller villa mindre attraktiv för brottslig verksamhet.

Den som vill starta grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Det behövs ett par eldsjälar som drar igång det hela! Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av grannsamverkansområdet. De boende utbildas av polisen eller kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur grannsamverkan fungerar och hur boende kan förebygga brott.

För att enkelt hålla kontakt med varandra och för att hålla grannsamverkan vid liv så har vi utvecklat kommunikationsplattformen Coyards. Den är gratis att ladda ned och använda och ni är igång på ett par minuter.

Tänk på att:

Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla
Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt
Meddela dina grannar om du ska resa bort
Läs mer om grannsamverkan på polisens hemsida. Där hittar du även kontaktuppgifter till din lokala polis. För att komma till polisens hemsida – Klicka här!

Vill du ha behörighet till statistik och informationsutskick?

Viktig information gällande webbapplikationen app.coyards.se för Polisen

Polisen kan utan problem köra Coyards på tjänstemobilen. Däremot går det inte att gå in på webbapplikationen app.coyards.se på tjänstedatorn eftersom polisen brandvägg hindrar det. De flesta polisstationer har en dator som ligger utanför brandväggen som går bra att använda. Polisens IT-avdelning är medvetna om problemet.