Årets trygghetsambassadörer utsedda i Staffanstorp

De båda sammanslutningarna Grannsamverkan i Skånebyn i Hjärup och LRF:s tre lokalavdelningar blir årets trygghetsambassadörer i Staffanstorps kommun.

– De blir utomordentliga varumärkesbärare i vår fortsatta utveckling av Staffanstorp som en säker och trygg kommun, säger kommunens ansvarige för den strategiska trygghets- och säkerhetsplaneringen Patrik Runesson.

Staffanstorps kommun har sedan några år utvecklat ett säkerhetssamarbete med företaget Grannkompaniet AB som utvecklat applikationer Coyards för trygg grannsamverkan och Coprofs för företagarsamverkan.

Apparna ger möjlighet till snabb enkel kommunikation inom det lokala nätverket, ”till rätt person eller verksamhet vid rätt tidpunkt” och är ett sätt att hålla gemensam koll och kontakt inom ett bostads- och företagsområde.

Idag finns ett stort antal nätverk av samverkansgrupper inom kommunen som genom mapparna kan motta nyhetsbrev, med tips, råd, upplysningar och varningar som skickas ut av kommunen.

Årets trygghetsambassadörer är aktivt anslutna till de digitala samverkansapparna.
– Trygghet, engagemang och mod är Staffanstorps fysiska kärnvärden och bygger till stor del på att medborgarna känner anknytning och tar ansvar för sin närmiljö, grundförutsättningen för att Staffanstorp är en plats där människor tryggt kan leva, bo och arbeta, säger Patrik Runesson.

Att vara trygghetsambassadör i Staffanstorps kommun är en hederstitel som mottagaren behåller för alltid. Årets utnämningar sker vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 december.