CoYards - Användabara dokument

Information om Grannsamverkan

Genom grannsamverkan kan du göra ditt hyreshus, bostadsrättsförening eller villa mindre attraktiv för brottslig verksamhet.

Den som vill starta grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Det behövs ett par eldsjälar som drar igång det hela! Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av grannsamverkansområdet. De boende utbildas av polisen eller kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur grannsamverkan fungerar och hur boende kan förebygga brott.

För att enkelt hålla kontakt med varandra och för att hålla grannsamverkan vid liv så har vi utvecklat kommunikationsplattformen Coyards. Den är gratis att ladda ned och använda och ni är igång på ett par minuter.

Tänk på att:

Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla
Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt
Meddela dina grannar om du ska resa bort
Läs mer om grannsamverkan på polisens hemsida. Där hittar du även kontaktuppgifter till din lokala polis.
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/grannsamverkan/