Antalet bostadsinbrott har halverats

Antalet fullbordade inbrott i bostäder ligger än så länge i år på en väldigt låg nivå. Fram till i torsdags har det anmälts 18 inbrott. En halvering gentemot motsvarande period i fjor.

Det återstår ännu några veckor på året men så här långt har det varit en dramatisk minskning av antalet fullbordade inbrott i bostäder.

Från nyår och fram till och med i torsdags har det polisanmälts 18 bostadsinbrott. I fjor låg antalet anmälningar på 35 stycken.

Kommunpolis Johan Sandelin, som tagit fram statistiken, säger att det inte kommit in någon anmälan om fullbordat bostadsinbrott i villa eller lägenhet den senaste månaden.

Han tror inte heller att det finns något större mörkertal när det gäller den här typen av brott.

– Benägenheten att polisanmäla är nära nog 100 procent annars får de drabbade inte ut något på försäkringen.

Han har svårt att förklara varför nedgången är så drastisk i år. Men han tror att det handlar om en kombination av flera faktorer.

– Vi ser ett ökat engagemang med grannsamverkan, därtill har gränsbevakningen varit omfattande vilket kan ha bidragit till den positiva statistiken.

När det gäller allmänhetens engagemang har fler byar anslutit till den app med vilken polisen kan kommunicera med boende i fall det händer något. Eller för att varna att det varit exempelvis inbrott i trakten.

I systemet kan även bybor skicka meddelande till varandra och Johan Sandelin säger att han kan följa kommunikationen.

En vanlig form av meddelande är att någon sett en bil som kör runt i området och ber andra hålla ögonen öppna på samma fordon.

Johan Sandelin tror att det minskade antalet fullbordade inbrott beror på att gärningsmän störs redan när de är och rekognoserar i ett område.

Senast att ansluta till samverkan är Vanstad som startade för några veckor sedan.

När det gäller stölder ur utrymmen som finns runt bostäder som garage och källare säger Johan Sandelin att han spontant inte tror att den brottstypen minskat lika mycket.

Noterbart är att ett bostadsinbrott ofta följs av ett annat.

– Det är belagt att om en gata utsätts för inbrott är risken stor att det begås ett nytt inbrott i närheten inom några dagar.